Sosiaalisen median alustat

Suosituimmat ja käytetyimmät somen alustat

tunnetuimmat sosiaalisen median alustat

Vaikka somen hyvät ja huonot puolet tuodaan usein esille hyvinkin kriittisesti, somella on silti valtava voima markkinoinnin ja vaikuttamisen suhteen. Yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus samaistua sisältöön tai vastaavasti inhota sisältöä kulloisenkin tilanteen mukaan. Hyvin selkeästi on huomattu se, että mitä inhimillisempää sisältöä somessa on, sitä tehokkaammin se toimii ja lukija pystyy ottamaan informaation vastaan huomattavasti paremmin. Nykyään somen tavalliset käyttäjät eivät enää niele tietoa samalla tavalla kuin aikaisemmin ja siihen on syynä se, että tietoa suorastaan tulvii kaikilta somen kanavilta. Jos yrityksen eli mainostajan ja kuluttajan eli yksityishenkilön arvot eivät kohtaa, kuluttaja ei myöskään ole yrityksestä kiinnostunut. Yrityksen on pystyttävä vastaamaan kuluttajan tärkeisiin arvoihin.

Kaikki sosiaalisen median alustat eivät pärjää samalla tavoin suosiossa kuin suurimmat kuten Facebook eli Meta, YouTube, WhatsApp tai Instagram. Meta on menettänyt suosiotaan vuosien varrella, mutta se jatkaa silti suosituimmat somekanavat -listan kärjessä.

Sosiaalisen median alustat

Suosittuja Sosiaalisen median alustoja

Suosituimmat somekanavat: Instagram

Instagram poikkeaa Metasta siinä, että sen suosio ei näytä laantuvat vaan sitä pidetään yhtenä suosituimpana somekanavana maailmassa. Aktiivisten käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti ja siksi myös yritykset siirtyvät yhä useammin mainostamaan Instagramiin. Kaikki haluavat, että Instagramissa on seuraajia mahdollisimman paljon, mutta miten se onnistuu?

Yksi keino on se, että seuraa itse suosittuja tilejä, jotka muistuttavat omaa tiliä. Se ei riitä, vaan Instagramin algoritmi seuraa omien julkaisujesi reaktioita. Se laskee engagementia eli millainen ”pöhinä” käy suhteessa seuraajiin. Jos saat paljon tykkäyksiä ja hyviä kommentteja, se näyttää julkaisuasi jopa laajemmin. Engagement rate kertoo tykkäyksien ja kommenttien suhdetta seuraajamääriin. Eli aktiivisilla seuraajilla on sinulle paljon merkitystä.

Mihin WhatsAppin suosio perustuu?

WhatsApp on todella mielenkiintoinen ja suosittu viestintäsovellus ja sen asema on täysin kiistaton, koska sitä käyttää päivittään noin 300 miljoonaa käyttäjää. Sen avulla hoituvat puhelut, chattailu ja videopuhelut hyvin kätevästi. Kaikkea tätä voit hoitaa yhdellä ja samalla sovelluksella, joka on vielä helppokäyttöinenkin. Puhelut ovat ilmaisia, koska ne yhdistyvät kaverille netin kautta. Samalla tavoin toimii videoyhteys.

Koska WhatsAppiin voi tehdä myös ryhmiä, voi esimerkiksi kaveriporukka tai perhe pitää päivän mittaan helposti yhteyttä keskenään. Se toimii myös mobiilikaistalla, jos verkkoa ei ole saatavissa. WhatsApp Business -sovellus puolestaan on tarkoitettu yrityksille. Sen avulla voi pitää yhteyttä asiakkaisiin. WhatsAppin suosio perustuu sen helppouteen. Myös Verkkolehti Kantti hyödynsi olemassa olonsa aikana erilaisia sosiaalisen median alustoja. Näitä olivat Twitter ja Instagram.

sosiaalisen median alustat

Sosiaalisen median alustat tulevaisuudessa

Mitä toiveita nuorisolla on somelta? Sosiaalisen median palvelut kiinnostavat nuorisoa varmasti jatkossakin. Nykyään he käyttävät somea keskimäärin 15-20 tuntia viikon ajalla. Heitä myös huolestuttaa eniten se, ettei kiusaamista ja vihapuheita saada kuriin. Kuitenkin sosiaalisen median alustat antavat paljon mahdollisuuksia, joihin he luottavat. Monet toivovat kuitenkin, että pystyisivät vähentämään somessa käytettyä aikaa huomattavasti. Kavereiden kanssa vietetty aika ilman somea olisi luksusta. Silti yleisesti uskotaan, että somen käyttö tulee yhä enemmän lisääntymään.

Somen hyvät ja huonot puolet vaikuttavat siihen, millainen hyvinvointi nuorilla on ja miten heidän identiteettinsä rakentuu. Somea syytetään paljon siitä, että se kertoo asiat kiiltokuvamaisesti. Siksi toivotaankin, että arkea pystyttäisiin jakamaan paljon aidompana ja kaunistelematta totuutta. Videoiden määrä jatkaa varmasti kasvuaan ja tekstisisällöt jäävät huomattavasti vähemmälle. Audiovisuaalisuus on jo nyt kasvussa. Somea pidetään suhteellisen pinnallisena ja se vääristää maailmankuvaa, mutta positiivista on se, että yhteyttä voi pitää helposti myös toisessa maassa asuviin ystäviin.

Sosiaalisen median alustat