Nuorten Vaikuttajien Huipputapaaminen

Nuorten Vaikuttajien Huipputapaaminen, Huippis 2016, järjestettiin perjantaina 20.5 Marina Congress Centerissä Helsingin Katajanokalla. Tapaamiseen osallistui Ilmajoen nuorisovaltuuston Inuvan edustajana Sofia Mänty.

huippis2.JPG

Idea Huippiksesta sai alkunsa yli vuosi sitten syksyllä keskusteltaessa nuorten osallistamisesta suuriin päätöksiin. Asiaa lähti ajamaan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen yhdessä valtiovarainministeriön ja Suomen Nuorisovaltuustojen liiton (Nuva ry) kanssa. Tarkoituksena oli kuulla Suomen tulevaisuutta eli nuoria. Huippiksessa käytiin läpi tulevaa kunta- ja maakuntauudistusta sekä sivuttiin muita hallituksemme valmistelemia uudistushankkeita.

Laaja edustus Suomen nuorista

Anu Vehviläinen kutsui koolle jokaisesta Suomen nuorisovaltuustosta paikalle yhden edustajan, joten lähes koko Suomen nuoret olivat edustettuina. Mukaan mahtui myös kourallinen nuoriso-ohjaajia, valtiovarainministeriön ja Nuva ry:n tiimien lisäksi.

Päivän aikana kuuntelimme läpi tulevia maakunta- ja kuntauudistuksia. Lisäksi jokainen meistä osallistui kahteen työpajaa. Ensimmäisen pajan aihe oli ”Tulevaisuuden kunta”, jota pohdittiin monesta eri näkökulmasta. Jälkimmäisessä työpajassa aiheena oli ”Maakuntauudistus ja demokratia”, joka käytiin läpi samalla periaatteella.

Huippis alkoi Anu Vehviläisen alkupuheella. Vehviläinen kävi läpi Huippiksen syntyidean sekä antoi tuntumaa ajankohtaisiin reformeihin. Parhaiten mieleen jäi hänen toteamuksensa, että poliittinen puhe saisi taittua enemmän suomen kielelle. Toisin sanoen tietynlainen poliittinen kankeus tulisi poistaa vaikeiden termien lisäksi, jolloin asia tulisi lähemmäs meitä kansalaisia. Lisäksi Vehviläinen haluaisi säilyttää palvelujen sähköistymisen ohella ns. kivijalka palveluita, jolloin kaikille ihmisryhmille olisi helposti palveluita tarjolla.

”Sote-uudistuksella ja maakuntien perustamisella sekä Tulevaisuuden kunta -reformilla on monenlaisia vaikutuksia myös nuorten näkökulmasta. Nyt kaivataan nuorten näkemyksiä siitä, millaisiksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien tulisi muodostua.”
(Lainaus Huippiksen sivuilta)

Seuraavan puheenvuoron käytti Nuva ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen. Puheenvuorossaan Uosukainen painotti lapsi- ja nuorisotyön saamista itsestäänselvyydeksi. Myös kuntalaisten luottamus politiikkaan olisi palautettava, ja nuorten vähenevä kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan olisi katkaistava.  Uosukaisen mielestä aikuiset eivät saisi nähdä painolastina yhteistyötä nuorten kanssa, sillä nuoret ovat maan tulevaisuus. ”Tulevaisuuden kunta on nuorten näköinen kunta. Kuinka me nuoret voimme vaikuttaa?” Tähän herralta löytyi yksinkertainen vastaus: ”Nuorten oikeus osallistua vaikuttamiseen tulee turvata lailla.” Vaikuttamaan pitäisi päästä yhtä kipeästi niin kunnissa kuin maakunnissakin.

Kimi Uosukaisen jälkeen ääneen siirtyi ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä. Laajalan puhe keskittyi tulevaisuuden kuntaan, sen eri uhkiin ja mahdollisuuksiin. Hän esitteli lyhyesti tulevan reformin, kunnan uudet tehtävät sekä roolin. Kunta on tärkeässä osassa ihmisten jokapäiväistä elämää, joten kunnan tulee pystyä perustoiminnan lisäksi luomaan turvallisuutta ja tukea sekä antaa yritys- ja harrastusmahdollisuuksia. Tämä on asia, johon me nuoret voimme vaikuttaa.

Viimeisenä ennen lounasta ääneen pääsi selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarasti. Hän keskittyi kertomaan tulevasta maakuntauudistuksesta. Hänen oman käsityksenä mukaan suora demokratia tulisi lisääntymään uudistuksen myötä. Hän myös itse kannattaa lämpimästi sote-uudistukseen sidottua maakuntauudistusta.

Päätössanat kolahtivat

Tarastin puheen jälkeen siirryimme ensimmäiseen työpajaan, ja lounaan jälkeen oli toisen työpajan vuoro. Työpajojen jälkeen jokaisen työpajan sihteerit esittelivät meille tärkeimmät esille tulleet asiat. Koonnin jälkeen alkoi paneelikeskustelu. Keskusteluun osallistuivat kansanedustajat Mari-Leena Talvitie ja Sanna Marin, talouspolitiikan koordinaattiori Sami Yläoutinen sekä hallitusneuvos Pekka Järvinen. Keskustelussa esille nousi mm. eduskunnan istuntosalissa vallitseva hierarkkisuus, johon vaikuttavat niin ikä kuin parlamenttivuodetkin. Nuoria kannustettiin lähtemään mukaan mm. eduskuntavaaliehdokkaiksi uusien ja tuoreiden ideoiden turvin. Lopuksi saimme esittää panelisteille erilaisia mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Päätössanat meille piti perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula erittäin hiljaiseksi vetäneellä puheellaan. Päättämisessä on tärkeää muistaa, käyttääkö muotoa ”minä vai me”. Kukaan ei pysty tekemään kaikkea yksin. Päätöksenteko kun on vuorovaikutusta ja kanssakäymistä muiden päättäjien kanssa. Rehula antoi mahtavia vinkkejä vaikuttamisen tielle. Hän totesi vaikuttamisen olevan välillä haastavaa, varsinkin nuorena. ”Kannustan, toivon ja edellytän, että jatkatte nuvan jälkeen mielenkiinnon osoittamista yhteiskunnallisiin asioihin, totesi Rehula puheessaan. Kyseisen toteamuksen jälkeen varmasti jokainen lähtee uusia haasteita kohti itsevarmempana kuin koskaan. Vaikuttaminen kun on kutsumustyö.

Päätapahtuman jälkeen osa nuorista lähti kotimatkalle, osa Nuva ry:n järjestämille jatkoille WHS Teatteri Unioiniin.

Lisämateriaalia Huppiksesta löytyy:
#huippis2016
#kunta2030
@VMkunta
@Nuva_ry
@VMuutiset
Nuorten akatemia
Alueuudistus.fi
Huppiksen tapahtumasivu Facebookissa
Nuva ry

Sofia MäntyKategoria: Arkisto 2016