Seurusteluun ja seksiin ei saa painostaa

Nuoret kokevat varmasti jossain vaiheessa painetta seurustelun aloittamisesta tai seksuaalisiin tekoihin ryhtymisestä. Nämä ovat ihan tavallisia huolenaiheita, mutta nuoren ei kuitenkaan saa tai tarvitse antaa periksi näissä aiheissa muiden mielipiteille ja painostukselle.

Osa nuorista alkaa seurustella jo yläaste aikoina, toiset lukiossa tai ammattikoulussa, yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Jokainen vaihtoehdoista on aivan yhtä oikein. Sekin on oikein, vaikka ei seurustelisi lainkaan. Työelämänkin voi aloittaa ilman seurustelua, sillä joitakin ihmisiä seurustelu ei kiinnosta lainkaan tai sitten sitä oikeaa ei ole vielä löytynyt. Nuorena seurustelemattomuus voi tuntua pahalta, mutta esimerkiksi 18-vuotiaalla ei ole vielä mikään kiire sitoutua toiseen ihmiseen. Nuoruuttaan voi elää myös ilman tyttö- tai poikaystävää, suutelemista ja parisuhderiitoja.

Jos kaveripiirissä yksi toisensa jälkeen löytää seurustelukumppanin, voi se tuntua pahalta, jos jää ainoaksi jolla ei vielä ole kokemusta seurustelusta. Tämä varmasti luo paineita henkilölle itselleen, vaikka kaverit eivät sitä niin ajattelisikaan. Ymmärrän tämän asian hyvin sillä siitä saattaa tulla jopa ulkopuolinen tunne, jos on ainoa joka ei seurustele. Näin ei pitäisi kuitenkaan olla, sillä jokainen kasvaa ja kehittyy omassa tahdissaan. Vaikka ei olisi edes halua löytää seurustelukumppania, voi pahimmassa tapauksessa jäädä ihan ulkopuoliseksi kaveripiirin keskusteluista. Tämän vuoksi kaveripiirissä onkin tärkeää, ettei ketään ainakaan pakoteta suhteeseen yleisellä mielipiteellä siitä, että kaikkien kuuluisi jo seurustella.

Seurusteluun ja parisuhteeseen kuuluu ihania asioita kuten läheisyyttä, turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Se ei kuitenkaan aina ole ruusuilla tanssimista, sillä mikään suhde ei aina suju suunnitelmien mukaan. Ilman seurustelusuhdetta jää paitsi huonoista asioista, mikä onkin vain hyvä asia. Ero tai petetyksi tuleminen, riidat, epävarmuus ja turvattomuus sekä paineet seksuaalisiin tekoihin ovat asioita, joita ei toivoisi tapahtuvan kenellekään nuorelle eikä tietysti vanhemmallekaan. Nämä tapahtumat saattavat kasvattaa ja avartaa nuorten maailmankuvaa, mutta toisaalta pahimmassa tapauksessa niistä aiheutuu nuorille ahdistusta ja pelkoa.

Mikäli seurustelukumppani jossain tilanteessa painostaa johonkin seksuaaliseen tekoon, kuten suuteluun, kosketteluun tai seksiin, saattaa se itsestä tuntua pahalta, jos ei tunne vielä olevansa valmis. Tällöin itselle voi tulla jopa riittämätön tai viallinen olo, jos ei pysty vastaamaan toisen toiveisiin ja tarpeisiin. Pahimmassa tapauksessa itse voi myöntyä johonkin sellaiseen, johon ei ole vielä valmis. Etenkin kovin nuorena tästä saattaa seurata jotain traumoja tai pelkoja tulevaisuudessa. Aina on kuitenkin oikeus kieltäytyä ja toisen täytyy tätä päätöstä kunnioittaa. Seksissä ja seksuaalisuudessa on tärkeää kuunnella toista ja kompromisseja ei saisi tehdä vain toisen miellyttämisen vuoksi.

Myös kaveripiiristä saattaa tulla painostusta seksuaalisiin tekoihin. Se ei välttämättä ole suoraa, mutta jos esimerkiksi on ainoa, jota ei ole koskaan suudeltu tai joka ei ole harrastanut seksiä, asian voi tuntea hyvin painostavana. Tällöin voi tuntua siltä, että kaikki muut ovat kokeneet jotain, mistä itse on jäänyt paitsi. Tällaiset asiat eivät kuitenkaan välttämättä tule kaveriporukoissa juuri esille, joten niistä olisi joskus hyvä jutella. Keskustelut esimerkiksi siitä, kuinka kaikki kehittyvät eri tahtiin ja kaikilla on omanlaiset toiveet ja elämänpolut, olisi hyvä aloittaa.

Kumppanin ja vakituisen parisuhteen löytämisestä ei kannata ottaa paineita varsinkaan nuorena. Nuoruus on kliseisesti sanottuna huoletonta aikaa, jonka jälkeen ehtii kyllä asettua aloilleen, kun se oikea löytyy vierelle. Ja vaikka sitä ei heti nuoruuden jälkeen löytyisikään, ei siitä kannata huolehtia ainakaan etukäteen.  

 

Teksti: Laura Levä

Yhteistyössä Nuorten Väestöliitto Kategoria: Mielipiteet