Innovatiivinen lukio?

Tämänhetkisen lukion tuntijaon mukaan reaaliaineiden pakolliset kurssit ovat selkeästi painottuneet uskontoon ja historiaan, kun taas fysiikkaa, kemiaa ja vaikka terveystietoa on vain yksi kurssi kutakin pakollisena kaikille käytäväksi. Miksi näin on? Pidetäänkö kyseisiä aineita niin huomattavasti tärkeämpinä, että niitä suorastaan pakkosyötetään kaikille lukion opiskelijoille?

Luonnontieteellisistä aineista erityisesti fysiikan ja kemian asema on yhden pakollisen kurssin vuoksi heikko, sillä se ainut kurssi onkin ängetty täyteen useita asioista, joista mistään ei oikeastaan kuin raapaista hieman pintaa. On toki mainittava, että vastaavaa ilmiötä on muissakin oppiaineissa. Siksi ihmettelenkin, miksei kaikista reaaliaineista ole tasapuolisesti pakollisia kursseja, vaikkapa vain se yksi kurssi ja jätettäisiin enemmän valinnanvaraa itse opiskelijalle. Se voisi hyvinkin myös lisätä mielenkiintoa entisestään lukio-opiskeluun, kun voisi alusta lähtien päättää itse, valitseeko niin sanotun humanistisen vaiko matemaattisen linjan.

Mielestäni reaaliaineiden pakollisten kurssien painottumisessa on outoa myös se, että puhutaan uusista innovaatioista, joihin muun muassa Innolukio-hankekin pyrkii, ja silti yksittäisinä aineina eniten opiskellaan juurikin edellä mainittuja uskontoa ja historiaa. Näiden oppiaineiden arvoa väheksymättä haluan silti kysyä, miten se auttaa keksimään uusia innovaatioita. Pääministeri Katainenkin mainitsee Innolukion avauksen yhteydessä antamassaan toisessa tehtävässä, että Suomi tarvitsee uusia innovaatioita sekä uusia tehokkaampia, käyttäjä- sekä ympäristöystävällisempiä palveluita.

Miksi siis näin? Miksei eri aineiden välisiä kurssimääriä tasoiteta? Uskon vahvasti, että jos esimerkiksi kemiaa olisi edes se 2 pakollista kurssia yhden sijaan, herättäisi se paljon enemmän mielekiintoa. Kenties se voisi jonain päivänä poikia suuren innovaation. Vaikka uskonto ja historia ovatkin tärkeitä yleissivistyksen kannalta, eikö silti olisi aika ottaa askel eteenpäin suomalaisessa lukiokoulutuksessa? Tulisi tarjota opiskelijoille tasapuolisesti eri oppiaineiden opetusta ja antaa mahdollisuus päättää entistä enemmän omasta opiskelustaan.

Janne IsoahoKategoria: Arkisto 2012