Seinäjoen nuorisovaltuusto 2010

Seinäjoen nuorisovaltuusto on poliittisesti riippumaton elin, joka toimii Seinäjoen kaupungissa tarkoituksenaan saada nuorten ääni kuuluville. Nuorisovaltuusto pyrkii aktivoimaan seinäjokelaisia nuoria ja opiskelijoita vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon. Nuorisovaltuusto kertoo mielipiteensä kaupungin päättäjille ja hakemalla puhe- ja läsnäolo-oikeuksia kaupungin lautakuntiin pyritään pääsemään sisälle kaupungin asioihin ja sitä kautta vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon jo päätöstenteon alkuvaiheessa. Nuorisovaltuusto antaa pyydettäessä lausuntoja ja kommentoi kaupungissa valmisteltavia päätöksiä sekä osallistuu kutsuttaessa myös kaupungin eri työryhmien toimintaan. Aloitteiden ja kannanottojen avulla nuorisovaltuusto kertoo mielipiteensä nuorten tärkeänä pitämistä asioista.

Seinäjoen nuorisovaltuusto pyrkii myös tekemään yhteistyötä muiden nuorisovaltuustojen ja nuorten vaikuttajafoorumien kanssa. Kontakteja muihin nuorisovaltuustoihin saadaan muun muassa osallistumalla nuorisovaltuustojen vuosittaiseen huipputapaamiseen. Nuorisovaltuusto pyrkii tekemään yhteistyötä nuoria palvelevien järjestöjen kanssa, ja tätä kautta vaikuttamaan nuorille järjestettävien aktiviteettien sisältöön. Isoimpana yhteistyötahona on kuitenkin Seinäjoen nuorisotoimi.

Seinäjoen nuorisovaltuusto koostuu kahdestakymmenestä seinäjoella asuvasta tai opiskelevasta nuoresta, sekä kolmesta varajäsenestä. Nuorisovaltuuston puheenjohtajana vuonna 2010 toimii Jesse Luhtala. Nuorisovaltuusto pitää kokouksia noin kerran kuukaudessa.

Jokaisen toimintavuoden alussa valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajat ja sihteerit, jotka muodostavat nuorisovaltuuston työvaliokunnan. Työvaliokunta kokoontuu noin kerran 2 viikon välein. Työvaliokunta tehtävänä on laatia yleiskokouksen esityslistat ja vastata päätösten toimeenpanosta. Lisäksi nuorisovaltuustossa toimii myös useita työryhmiä. Työryhmät kokoontuu yleiskokousten välillä suunnitellen ja valmistellen sille määrättyjä tehtäviä. Lopullinen päätösvalta on yleiskokouksella, joka tarvittaessa vahvistaa / hylkää työryhmän tekemän esityksen.

Vuonna 2009 nuorisovaltuusto mm. järjesti laajamittaisen kyselyn Seinäjoella asuville nuorille, keskustelutilaisuuden ministeri Paula Risikon kanssa, osallistui Tanskurock-tapahtuman järjestämiseen, ajoi eteenpäin graffitiseinää Seinäjoelle, oli mukana lautakuntatyöskentelyssä, matkusti eduskuntaan sekä osallistui suomen nuorisovaltuustojen liiton järjestämiin koulutustapahtumiin ja liittokokoukseen.

Vuonna 2010 nuorisovaltuusto tulee ottamaan kantaa nuoria koskeviin asioihin, edistämään nuorisovaltuuston tunnettavuutta, järjestämään tapahtuman nuorille sekä toimimaan mukana nuorille suunnattujen tapahtumien järjestämisessä. Nuorisovaltuusto pyrkii myös lisäämään Seinäjokelaisten nuorten aktiivisuutta ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamisen mm. aktivoimalla nuoria mukaan nuorisovaltuuston toimintaan.

Teksti: Jesse LuhtalaKategoria: Arkisto 2010