Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalisen median palvelut

Tutustu somen palveluihin ja alustoihin

Mitä ovat sosiaalisen median palvelut?

Tänä päivänä sosiaalisen median palvelut ovat suosituimpia kuin koskaan. Me kerromme palveluista tarkemmin ja siitä, miten käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollista tuottaa sisältöä tai viestiä. Sosiaalisessa mediassa viestintä keskitetään niin, että se tapahtuu tietyn palvelutarjoajan kautta. Nämä mediat ovat vaikuttaneet vahvasti myös yhteiskuntaan ja varsinkin kulttuuriin sekä talouteen.

Vaikka aihe kulminoituu ihmisten väliseen kanssakäymiseen, on sosiaalinen media liiketoiminnassa myös hyödyllinen ja tärkeä väline. Sen avulla voi yritys tavoittaa todella helposti ja nopeasti omat kohderyhmänsä sekä saa kasvatettua omaa näkyvyyttään. Verkostoituminen on yksinkertaista ja samalla yritys pystyy myös seuraamaan paremmin kilpailijoitaan. Jokaisella yrityksellä on brändi, jonka kasvattaminen on toivottavaa ja se onnistuu sosiaalisessa mediassa suhteellisen helposti.

Vaikka somea hypetetään paljon ja siitä on hyötyä, on sosiaalisen median ongelmat tulleet monelle tutuiksi. Someen jää helposti koukkuun eikä siellä voi välttyä esimerkiksi rasismilta tai jopa feikki-profiilien uhalta.

Sosiaalisen median palvelut

Olemme koonneet näille sivuille tietoa

Some alustat

Mitä ovat sosiaalisen median alustat?

verkkolehti kantti

Miten toimi verkkolehti Kantti?

some uutiset

Ajankohtaista tietoa somesta

Miten sosiaalisen median ongelmat näkyvät?

Kun kommunikaatio on somen kautta huomattavasti helpompaa, on siitä tullut monelle keskeinen osa arkea. Melko pitkään elämä olikin sujuvaa yhteiseloa somen kanssa, mutta haitoista alettiin jossakin vaiheessa puhumaan enemmän ja enemmän. Samaan aikaan sosiaalisen median alustat ja niiden määrät ovat kuitenkin lisääntyneet.

Somessa on helppo hakea hyväksyntää. Sitähän on tehty kautta aikojen, mutta nyt se on entistä helpompaa ja sen tarve on myös muuttunut ratkaisevasti. Omaa käyttäytymistä säätelee muiden hyväksyminen ja se tärkein eli oma identiteetti ei olekaan enää oma vaan somen hyväksynnän tarjoama identiteetti. Tähän myös vaikuttaa vertailu eli vertailemme itseämme helpommin toisiin pelkän some antaman kuvan perusteella.

Sosiaalisen median käyttö kasvaa edelleen

Vuonna 2020 sosiaalista mediaa käytti 69 prosenttia suomalaisista. Käyttäjät olivat iältään 16-89-vuotiaita. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttö oli lisääntynyt jopa 13 prosenttia. Suosituimpia yhteisöpalveluita ovat Facebook eli Meta, WhatsApp, Instagram sekä SnapChat. Näiden lisäksi suosittuja palveluja ovat myös TikTok, LinkedIn, Twitter sekä Jodel. Ehdottomasti suosituin kanava vloggaajien seuraamisessa on YouTube sekä podcastien kuuntelemiseen erilaiset live podcast alustat.

Millaista on sosiaalisen median käyttö ja miten sisältö muodostuu? Sisältö ensinnäkin muodostuu pääosin käyttäjien tuottamana ja julkaisukynnys on todella matala. Sisältö myös leviää suhteellisen nopeasti sekä käyttösäännöissä ja sääntöjen tulkinnassa on paljon eroavaisuuksia. Sisältöä voi myöskin tuottaa ammattimaisesti tai täysin harrastajavoimalla. Hyvä esimerkki on Verkkolehti Kantti joka aikanaan perustettiin tarjoamaan sisältöjä nuorille nuorten itsensä tekeminä.

Sosiaalisen median palvelut

SOME UUTISET

Sosiaalisen median palvelut ovat vaikutuskanavia

Sosiaalisen median palvelut

Sosiaalisen median palvelut ovat lisääntyneet huomattavasti ja se puolestaan on vaikuttanut myös siihen, että sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt. Palveluita syntyy ja kuolee päivittäin, mutta suurimmat palvelut pitävät pintansa edelleen. Mielenkiintoisia blogipalveluita ovat Blogger, Tumblr, sekä WordPress. Mediapalveluita tarjoavat YouTuben lisäksi Vimeo, Flickr ja Pinterest. Näiden lisäksi on tarjolla myös erilaisia virtuaalimaailmoja kuten Habbo ja Second Life.

Sosiaalisen median palvelut antavat myös yrityksille erilaisia mahdollisuuksia kehittää palvelujaan. Aluksi sosiaalinen media liiketoiminnassa tuli mukaan markkinointiin ja se on yhä tärkeä osa, kun kontaktoidaan sekä pyritään saavuttamaan kohderyhmiä sekä markkina-aluetta. Markkinointi voikin toimia kahdella eri tavalla: sponsoroituna eli maksettuna markkinointina tai orgaanisena eli maksuttomana markkinointina. Yritykset käyttävät kanavinaan FaceBookia eli Metaa, Instagramia sekä YouTubea.

Miten sosiaalinen media on muuttanut markkinoita?

Some on kehittynyt internetin kyljessä kuin varkain ja vähitellen. Sosiaalisen median palvelut antavat yrityksille mahdollisuuden kasvattaa kilpailuaan. Pienemmätkin yritykset ovat saaneet mahdollisuuksia jopa kansainvälisille markkinoille eikä mainontaan tai markkinointiin ole tarvinnut käyttää kohtuuttomia summia rahaa. Tärkeimmäksi taidoksi onkin muodostunut osaaminen, jolla saa kontaktoitua ihmisiä eli potentiaalisia asiakkaita. Yritysten toiminta on tietyiltä osiltaan tullut entistä läpinäkyvämmäksi. Toisaalta myös virheiden tekeminen tuhoaa kasvun.

Sosiaalisen median kanavien kautta myös asiakkaat voivat vertailla yrityksiä suhteellisen helposti. Se on kiristänyt kilpailua ja näissä myös äsken mainitut pienemmät yritykset voivat pärjätä isompiaan paremmin. Hyvä asiakaspalvelu ja yhteydenpito asiakkaisiin nostaa yrityksen somearvoa ja auttaa yritystä ottamaan askeleen lähemmäs potentiaalisia asiakkaita.

Sosiaalisen median palvelut