Uskaltaako nuori puhua minulle seksistä?

sexpo.jpg

Uskaltaako nuori puhua minulle seksistä?

Iltapäivällä Älä Vihaa! -salissa nuorisotyön ja seksuaalikasvatuksen ammattilaiset Marja Kihlström Sexpo-säätiöstä sekä Katri Peräaho Kalliolan Nuoret ry:n e-Talo-hankeesta pitivät luennon seksikeskustelun avoimuudesta nuoren ja aikuisen välillä. He työskentelevät nuorille tukea ja tietoa tarjoavissa säätiöissä seksuaalisuutta ja ihmissuhteita käsittävissä asioissa.

Alussa Marja haastoi kuuntelijat muistelemaan omaa menneisyyttään ja millaista seksuaalikasvatusta he ovat saaneet. Kävi ilmi, että monen kohdalla vanhemmat eivät olleet puhuneet seksuaalisuudesta, sillä omat vanhemmatkaan eivät olleet. Johdattelevan keskustelun jälkeen Marja kertoi, kuinka seksuaalisuudesta tulisi kertoa jo pienestä pitäen, kuitenkin omien kokemusten kertomista välttäen. Pojille ja tytöille tulisi myös kertoa samat asiat, esimerkiksi pojille kuukautisista puhuminen.

sexpo2.jpg
Luennon tarkoituksena oli rohkaista nuorisotyön ammattilaisia herättelemään ja tunnistamaan omat tietonsa, taitonsa ja voimavaransa kohdata nuoren seksuaalisuus jokapäiväisessä työssä. Myös halu rakentaa avointa ja myönteistä seksuaalikulttuuria tuli keskustelun kautta selkeästi esille.

Sofia Mänty ja Aurora PiirtoKategoria: Tapahtumat