Tajua Mut!

DSC_0080.jpg

Tajua Mut! – monialaista yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi

Ohjelman tarkoituksena oli selvittää, mistä Tajua Mut! -toimintamallissa on kyse ja kuinka toimintamalli yhdistää ammattilaiset lapsiin ja nuoriin. Lisäksi selvitettiin, miten helpottaa viestintää heidän näiden ryhmien välillä. Tajua Mut! -toimintamallin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä tarjoamalla apua ja palveluita kokonaisvaltaisesti tarpeisiin sopivalla tavalla.

Tavoitteena varhainen ennaltaehkäisy

Nuorisotoiminnassa ongelmana on usein, ettei nuoren ongelmia ole havaittu tai niihin ei ole puututtu tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Periaate toiminnassa on varhainen ennaltaehkäisy, jossa nuoren elämässä vaikuttavat aikuiset (opettaja, valmentaja, huoltaja) ilmaisevat huolensa nuorisotyöntekijälle niin tuntiessaan. Samalla kerrottiin, missä vaiheessa kehittämistyö on ja miten sitä voitaisiin hyödyntää ympäri Suomea. Tajua Mut! projekti on pitkäjänteinen muutos, jossa nuori tuodaan lähelle. Ohjelman järjesti yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA ja Espoon kaupungin Tajua Mut! -projektitiimi.

Sofia Mänty ja Aurora PiirtoKategoria: Tapahtumat