#nuvatlakiin

Nuorisovaltuusto: perusta, vakiinnuta, vahvista

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry järjesti esityksen siitä, miten nuorisovaltuusto perustetaan, vakiinnutetaan ja miten sitä vahvistetaan. Nuorisovaltuusto on kunnassa virallinen paikallisia nuoria edustava toimielin. Pienemmillä kunnilla on vaikeuksia saada nuoria ehdokkaiksi, jonka takia lähes kaikki hakijat pääsevät nuorisovaltuustoon ilman vaaleja. Nuorisovaltuuston tapahtumat ja mainostus koetaan kuitenkin hyväksi.

#nuvatlakiin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain äänin 119-69. Jatkossa kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa asettamaan nuorisovaltuuston turvaamaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet.

Nuva ry:n tavoitteena on saada jokaiseen Suomen kuntaan aidosti vaikuttava nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston toteuttaminen on ensisijaisesti kunnan päättäjistä kiinni ja nyt Nuva ry on lähtenyt toteuttamaan tavoitettaan. Keskustelun kautta haluttiin tuoda nuorisotyöntekijöiden tietoon nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa omassa kunnassaan.

Sofia Mänty ja Aurora PiirtoKategoria: Tapahtumat