Nuorisotyö ja yhteisöllisyys koulumaailmassa

education-548105_1280.jpg

Nuorisotyö ja yhteisöllisyys koulumaailmassa

Ohjelma pidettiin Jyty -salissa ja sen tuottivat yhdessä Humak ja Tredun OIVA-hanke. Luennon aloitti Johanna Kuivakangas, joka pyysi kuunteijoita muistelemaan kouluaikoja kolmelle lähellä olevalle henkilölle. Tämän yhteydessä koko sali puhkesi kovaääniseen puheensorinaan.

Ohjelman tarkoitus on tuoda tukea, toimintaa ja uudistuvia käytäntöjä monialaisen yhteistyön hengessä. Ohjelmassa käsiteltiin läpäisyn tehostamista toisella asteella, ammatinvalintakylpyä perusasteella sekä samalla kuultiin onnistuneita käytänteitä Tredun OIVA-hankkeesta.

Humak on koko maan kattava ammattikorkeakoulu, jonka verkostorakenne takaa valtakunnallisen kehittämistehtävän. Siinä samalla Humak toimii myös alueidensa kehittäjänä. Humakin perusarvo on Human connections, joka muodostuu humanistisesta ihmiskäsityksestä, suvaitsevaisuudesta ja toisen kunnioittamisesta, avoimesta, inhimillisestä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta sekä yhdessä oppimisesta. OIVA on osa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaa, jonka yhteistyökumppanina toimii Koulutuskeskus Sedu Etelä-Pohjanmaalta.

Päätavoitteena on kehittää ja etsiä nuorisotyön toimintamalleja oppilaitoksen sisällä. Opiskelija pyritään sitoututtamaan opintoihin vahvalla tukemisella. Tredu pyrkii yhteisöllisyyden lisäämiseen ja vahvistamaan opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmia. Samalla lisätään perusopetuksen sekä toisen asteen yhteistyötä. Vaikka PISA-tutkimukset osoittavat Suomen koulujen hyvän tason, ei se näytä viihtyvyyttä kouluissa.

Sofia Mänty ja Aurora PiirtoKategoria: Tapahtumat