Katusovittelu

Katusovittelu – Rikos ja ran-… ratkaisu

Valtikka -salissa tutustuttiin Aseman Lapset ry:n tuottamaan ohjelmaan, jossa käsiteltiin uudenlaista interventiota rikostilanteissa eli sovittelua. Vaikeat tilanteet nuoren syyllistyessä  vahingontekoon tai asianomistajarikoksiin ovat kovin tuntemattomia ja pelottavan vakavia.

rikosjarangaistus.jpg

Aseman Lapset ry on pilotoinut Norjasta sovellettua mallia Helsingissä vuosina 2013-2014. Pilottihanketta ovat toteuttaneet Virpi Roponen ja Heikki Turkka. Vuoden alusta RAY on rahoittanut hanketta ja nyt työmuotoa ollaan levittämässä valtakunnalliseksi. Tarkoituksena on
yhdistää katusovittelun tarvitsema laaja verkostoyhteistyö mm. poliisi ja nuorisotyö. Sovitteluiden lisäksi työmuotoon kuuluu nuorten kanssa tehtävää työtä, jonka kautta ryhmissä opitaan konfliktinratkaisu-, kaveri- ja tunnetaitoja.

Kasvatusalan ammattilaisten vetämien nuorten koulutusryhmien tarkoituksena on edistää nuoren omaa harkintaa ja kykyä pysyä poissa hankaluuksista. Katusovittelu pyrkii auttamaan tässä tilanteessa tarjoamalla tukea sekä mahdollisuuden tulla kuulluksi. Verkostotyöhön perustavassa työmuodossa nuoret voivat sovittaa tekonsa jollain muulla kuin rahakorvauksella. Sovittelutilanteessa asia saadaan selvitettyä nopeasti ja siinä pyritään rankaisemisen sijaan kasvattamaan tai pysäyttämään huolestuttava kierre. Nuori ei jää yksin, mutta myös hänen perheelleen tarjotaan tukea sovitteluprosessin päätyttyä.

Sofia MäntyKategoria: Tapahtumat