Nuorisotyöpäivät 2015: Kaapista ulos hallitusti

Sateenkaarinuorten mielekäs ja yhdenvertainen huomiointi nuorisotyössä

Mikko_Vc3a4isc3a4nen_nuorisotyc3b6npc3a4ivc3a4t2.jpg

Sinuiksi-palvelun Mikko Väisänen. Kuva: Seta ry

Ajankohtainen keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyen sai merkittävän roolin Nuorisopäivillä. Luennolla kerrottiin nuorisotyöntekijöille, kuinka sateenkaarinuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen tarvitaan laaja-alaisia toimenpiteitä. Ohjelmaa vetivät nuorisokoordinaattori Lotte Heikkinen ja toiminnanjohtaja Mikko Väisänen.

Jokaisen kaappi on yhtä erilainen kuin ihminenkin

Tarve tuesta on kuitenkin yhdenvertainen jokaiselle sekä tunne, että on hyväksytty. Setan ja Nuorisotutkimusseuran Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeessa kuultiin toimenpide-ehdotuksia esiin nousseiden epäkohtien korjaamiseen. Tutkimuskyselyyn osallistui 15–25-vuotiaita nuoria. Hankkeen tavoitteena on parantaa tietämystä hlbtiq-nuorten (hlbtiq viittaa homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin, transihmisiin, intersukupuolisiin ja queereihin) terveydestä ja elinoloista Suomessa. Tietojen pohjalta pyritään myös tuottamaan työkaluja terveys-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisille. Tutkimus mittasi hyvinvointia monella eri tasolla. Tuloksen mukaan sateenkaarinuoriin kohdistuu enemmän ahdistelu- ja syrjintäkokemuksia, kuin muihin nuoriin. Myös tuen tarve tässä tapauksessa on suurempi, kuin muilla nuorilla ja tukea ei aina välttämättä ole niin hyvin tarjolla, kuin olisi tarve. Tutkimuksessa selvisi myös muun muassa se, että transnuoret kokevat ystävyyssuhteensa heikoiksi ja koulu koetaan hyvin turvattomaksi ympäristöksi.

Positiivinen sateenkaarinuoruus

Luennolla painotettiin syrjinnän rajaavan mahdollisuuksia, nuorten kokemuksia vähätellään (jopa omat vanhemmat) ja sateenkaarinuorten on vaikea tavoittaa, mitä positiivinen sateenkaarinuoruus on. Toimenpide-ehdotuksia nuorisotyöhön annettin paljon. Esille nostettiin rakkaussuhteiden tukeminen, kattavan tiedon rakentaminen sateenkaarinuorten eri elämän vaiheista. Lisäksi pitäisi kehittää osaamista palveluihin, rakentaa ihmisoikeus- ja hlbtq toimintaohjelma sekä tiedostaa myös vanhempien tuen tarve. Samalla pitää saada syrjintää vähennettyä ja tietoa, mistä saa apua, jos joutuu syrjinnän kohteeksi. Tutkimuksen ensimmäinen osa valmistui marraskuussa 2013.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö

Siihen kuuluu 24 tiettyyn teemaan keskittyvää jäsenjärjestöä, esimerkiksi Sateenkaariperheet ry ja Mummolaakso ry. Järjestö toimii yhdenvertaisen elämän puolesta riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa.
Tänä vuonna on tullut voimaan uusi oikeusministeriön alainen lainsäädäntö. Lainsäädäntö pitää sisällään mm. syrjintäsuojan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Nuorisolakiin pyritään myös lisäämään kaikkia vähemmistöjä koskeva yhdenvertaisuuspykälä. Ohjelmassa mukana toimineet Seta ry sekä valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi tuottivat Nuorisotyöpäiville tämän ohjelman.

Sofia Mänty ja Aurora PiirtoKategoria: Tapahtumat